15 Gün Ücretsiz Dene

sigorta Yazıları

Kobiler İçin Sigortanın Önemi

KOBİ’ler, Türkiye ekonomisinin temelinde ciddi bir rol oynuyor. Ülkemizde 3,2 milyon küçük ve orta ölçekli işletme faaliyet gösteriyor. Bu şirketler ihracatta yüzde 60’lık, ithalatta yüzde 40’lık bir paya sahip. Türkiye’de gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması geçen yıl 20 milyar 615 milyon olarak hesaplandı. Bu sayının %17,7’si KOBİ’lere ait. Tam Zaman Eşdeğeri cinsinden toplam ...