15 Gün Ücretsiz Dene

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İş Takibi

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı sadece işveren tarafında işçiye ödenen sadece brüt maaşı değil, aynı zamanda firma tarafından verilen; yemek, yol yardımı, hediye çeki, ödül vb. de kapsar.

Kıdem tazminatı işçiye bir (1) yılı aşkın süreler için verilir. 1 yıldan daha düşük çalışan kıdem tazminatı alamaz. Aynı zamanda bağkurlular ve memurlar da kıdem tazminatı alamaz.

Kıdem tazminatınız her bir yıl için bir aylık brüt ücretinizdir. Ancak bu ücret üzerinden sadece damga vergisi kesintisi yapılır.

 

Örnek bir kıdem tazminatı hesabı yapalım:

Brüt ücretiniz: 3000 TL

Günlük brüt ücret: 3000 / 30 = 100 TL

Toplam çalışma süreniz ( aynı iş yerinde ) : 660 gün

Kıdem gününüz: (660*30) / 365 = 54,24

Brüt kıdem tazminatınız: 100 * 54,24 = 5424 TL

Toplam kıdem tazminatınıza varsa kullanmadığınız izinler, almadığınız yemek ücreti ya da firma tarafından verilmiş hediye çekleri de eklenir. Toplam tutardan damga vergisi (%0,759) çıkarılır.


Similar entries

Mali Mühür Nasıl Alınır?

Mali Mühür Nasıl Alınır?

Mali Mühür Nedir?

Firmanızı e-fatura ya da e-defter kullanıcısı yapmanız için gerekli tek şarttır. Bir nevi firmanızın kaşesidir.

Tek sefere mahsus olmak kaydıyla;

  • Gerçek kişiler ...

Kurum Kültürü Nasıl Oluşturulur?

Kurum Kültürü Nasıl Oluşturulur?

Şirketler birbirinin ürünlerini taklit edebilir, reklam çalışmalarını ya da büyüme stratejilerini benzetebilir. En büyük rakibinin değerli çalışanını transfer edebilir. Rekabet içinde bunların hepsi olabilir ancak ...

Kobilerin Genel Sorunları ve Çözüm Yolları

Kobilerin Genel Sorunları ve Çözüm Yolları

Ülke ekonomimizin %93’ünü mikro ölçekli kobiler oluşturmaktadır. Nicel olarak fazla olan bu işletmeler ne yazık ki nitel anlamda aynı oranda katkı sağlayamaz durumdalar. Bu durum ...

E-Fatura Nedir?

E-Fatura Nedir?

Öncelikle şunu belirtelim, e-fatura ile normal fatura kesme sürecinde herhangi bir farklılık yoktur. Yani, yaptığınız bir işlemi faturalandırırken ne yapıyorsanız, e-fatura için de aynı şeyleri ...

Kobilerin Dijital Dönüşümü

Kobilerin Dijital Dönüşümü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerin dijitalleşen dünyaya ayak uydurmaları ve rekabet güçlerini arttırabilmeleri için onları geleceğe hazırlayacak  “Dijital ...